آنچه خبرها به شما نمی‌گویند…

خبرها به شما نمی‌گویند چه کاری انجام دهید، به بچه‌هایتان چه غذایی بدهید، چگونه دوست بهتری باشید یا حتی چگونه فرد مفیدتر یا تاثیرگذارتری در جهان باشید. تفاوتی بین دانستن یک مسئله و حل آن وجود دارد. صنعت رسانه به مورد اول می‌پردازد، و هیچ حرفی از مورد دوم به…

تیتر یک خبرهای جهان درون‌تان چیست؟

از شگفت‌انگیزترین چیزهایی که در این مدت کشف کردم چیزی است که دوست دارم نامش را تلاقی فکر‌ها بگذارم؛ وام‌گرفته از تلاقی نگاه‌ها. وقتی داری مطلب یا کتابی را می‌خوانی، به صحبت‌های یک نفر گوش می‌کنی یا حتی هنگام پیاده‌روی، دوش گرفتن یا ظرف شستن، یک نکته با نکته‌ای در…