همینطوری یهویی…

همینطوری یهویی داشتم دفترچه یادداشتم رو ورق می‌زدم چشمم به نوشته‌هایی خورد که یادم نمونده بود کی و کجا نوشته بودم‌شون. اگر خط خودم نبود باور نمی‌کردم خودم نوشته باشم‌شون. گفتم اینجا هم بنویسم‌. ۱-‌ وقتی یه طعمی رو دوست داریم، مثلا طعم یه شکلاتی رو، اون رو بیشتر توی…