کلمات خاورمیانه را نجات خواهد داد

«چنان‌که می‌دانید، در «خاورمیانه» به کار بردن همه نوع اسلحه و تَرَکانه (مواد انفجاری) آموزش داده می‌شود، اما چگونه خواندن و فهمیدن و سخن گفتن نه. در حقیقت، در این منطقه از جهان واژه‌ها هم به صورت تَرَکانه به کار برده می‌شوند. تروریسمِ زبانی هم، در جوار انواع دیگر تروریسم،…

هوا را از من بگیر، کلمات را نه…

یک: قدرت کلمات تنها به حرف‌های قلمبه سلمبه‌ای که پشت سر هم ردیف می‌کنیم، صدایمان را بالا می‌بریم و به هم می‌زنیم نیست که. باید معیار دیگری نیز باشد تا نشان دهد آن کلمات چقدر از صافی روح‌مان گذشته است و چقدر منزه از آلودگی‌های زبانی است. تا نشان دهد…

قاب خالی را با جمله مناسب پر کنید

رولو می، می‌گوید: «خاطره فقط نشانه‌ای از آنچه برایمان اتفاق افتاده نیست بلکه حامل چیز ارزشمندی برای عمیق‌ترین ترس‌ها و آرزوهایمان است.» می‌گوید خاطرات‌مان فقط آن فعل رفتن‌ها و گفتن‌ها و بازی‌ کردن‌ها و... که با یادآوری‌شان یک یادش بخیر می‌گوییم نیستند. در عمرمان هزار تا والیبال بازی می‌کنیم، هزار…