اشکالی ندارد اگر آشفته‌ای

اشکالی ندارد اگر آشفته‌ای؛ فقط مراقب خودت باش تا ضعیف نشوی و تحلیل نروی. موقعیت‌هایی که سررشته‌ی افکار و کارهایت را از دستت بیرون می‌کشند، انرژی روحی زیادی از تو می‌گیرند تا دوباره به حالت عادی برگردی. احساس ضعیف و ناتوان بودن به تو هجوم می‌آورد و پشت‌بندش فکرهای منفی…

اما من یکی از شروطِ لازم هستم.

دختر طوری هر پیاز را بر می‌داشت و با دقت لایه نازکی از پوست آن را می‌کند و به داخل پلاستیکی که به دست خواهرش بود می‌انداخت که گویی پیاز دست‌چین برای آشپزخانه دربار شاه می‌خواهد. شاید دربار شاه با آن عظمتش هم اینقدر ادا و اطوار نداشته باشد که…

دست‌ها غلاف!

وقت خواندن مطلبی در لپ‌تاپ، گوش کردن یا فکر کردن از دست راستم به عنوان تکیه‌گاهِ چانه‌ام استفاده می‌کنم (یادش بخیر! استفاده می‌کردم). امروز هم چند باری خواستم همین کار را بکنم ولی منصرف شدم. داشتم هم به چانه‌ام و هم به دستانم توضیح می‌دادم که مدتی باید این دوری…