سطل زباله‌ی شعله‌ور

این کارتون را در پیج نیویورکر مگ دیدم. پایینش نوشته بود: روزی همه اینها مالِ تو خواهد بود. در نگاه اول و دوم و سوم و چهارم چیزی از کارتون و مفهومش نفهمیدم. سراغ کامنت‌هایش رفتم تا بلکه چیزی دستگیرم شود. آن چه را که در ادامه می‌نویسم، برداشت من…

اولین‌هایی که در این روزها تجربه می‌کنیم

در این مدت و با ورود این ویروس داریم کم و بیش اولین‌هایی را نیز تجربه می‌کنیم؛ اولین‌هایی که زیاد در یادمان می‌ماند. البته خیلی‌هایشان اولینِ اولین نیستند و قبلا تجربه شکل رقیق‌ترش را داشته‌ایم اما اکنون بسیار محسوس هستند. در سن و سال منِ دهه هفتادی این اولین بیماری…