چند ایده برای ترک منطقه آسایش

یک نفر کامنت جالبی در زیر یکی از پست‌های مدیوم که درباره «هیچ چیز در درون منطقه آسایش رشد نمی‌کند» بود، گذاشته بود. گفته بود: «اینطور نیست. وزنم در درون منطقه آسایشم رشد می‌کند.» نویسنده مقاله هم به بهانه همین کامنت، مقاله جدیدی نوشته و می‌گوید برای بیرون رفتن از…

قبل از ترک کردن، رفتن را آسان کنیم

اگر قرار باشد مدتی تنها در جنگل زندگی کنید و فقط بتوانید سه وسیله با خودتان ببرید، چه چیزهایی را می‌برید؟ این پاسخ را دادم: هیچی، سعی می‌کنم از همونجا یه سری وسایل پیدا کنم و کارم رو راه بندازم. مجبور شوم از خلاقیتم استفاده کنم. مجبور! به نظرم از…