عضله‌های سرنوشت‌ساز

امروز به ماهیچه‌ای بودن بدن‌مان پی بردم. پیش‌فرضم از ماهیچه و عضله فقط ماهیچه‌های بازو و شکم (بازو و سیکس‌پک) بود. ولی فراتر از این حرف‌هاست. ماهیچه مغز داریم، ماهیچه قلب داریم، ماهیچه سینه داریم و ... خبر خوب اینکه هر کجا ماهیچه داریم، امکان پرورش ماهیچه هم داریم. احتمالا…