مقاومت ما را دفن می‌کند

دیگر دو ماهی می‌شود که دارم هر روز مرتبا می‌نویسم. قبل از این دو ماه پراکنده می‌نوشتم که از خواست ایده‌آلم فاصله زیادی داشت. پیش از این نوشتن‌های هر روزم، من یک دوران سخت ننوشتن را پشت سر گذاشتم. دورانی به مراتب سخت‌تر از نوشتن. هر روز عزم نوشتن در…

هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه…

دوست ندارم شکست بخورم.  از چی؟  از مقاومت. چی؟! میگم دوست ندارم مقاومت بهم غلبه کنه. اینکه نمی‌تونم بعضی از کارها رو ادامه بدم به خاطر مقاومت درونی که براشون دارم. نمی‌ذاره کارهام رو ادامه بدم. چیکار می‌کنه دست و پاتو می‌بنده؟ نه بدتر از اون. سرم رو به هر…