ژیروسکوپ درونی شما

جف اولسون در کتاب " برتری خفیف" فضاپیمای آپولو رو مثال زده که فقط 2 یا 3 درصد از کل مسیرش رو در مسیر درست و اصلی قرار داشته. یعنی 97 یا 98 درصد مسیرش رو در مسیر اصلی حرکت نمی کرده. ژیروسکوپ که قلب سیستم پردازنده ی این فضاپیما…