به خاطر رویاهایم بر کابوس‌هایم غلبه کردم

«پاداش خوب انجام دادن کاری بیشتر انجام دادن آن است.» وقتی این نقل قول زیبا از جوناس سالک را خواندم، طبق معمول همیشه اسمش را در گوگل جستجو کردم تا اطلاعاتی کلی درباره خودش و فعالیت‌هایش به دست بیاورم. به لطف همین گوگل تا کنون با دهها یا شاید هم…