سؤالی که قبل از تغییر دادن افراد باید بپرسیم

سلام به انرژی‌هایی که بیهوده برای تغییر افراد هدر دادیم. سلام به عصبانیت‌هایی که بیهوده متحمل شدیم. سلام به آرامش‌خاطرهایی که بیهوده از دست‌شان دادیم. سلام به دوست‌داشتن‌هایی که چون بیهوده سرگرم تغییر دادن افراد بودیم، ابراز نشدند.

مارک منسن می‌گوید:

«شما می‌توانید الهام‌بخش فردی برای تغییر باشید.

شما می‌توانید فردی را برای تغییر کردن آموزش دهید.

شما می‌توانید از تغییر فردی حمایت کنید.

اما هرگز نمی‌توانید تغییری در فرد ایجاد کنید.»

خب، دیگر حجت تمام شد. یا می‌توانیم انرژی‌مان برای تغییر دادن افراد را برای خودمان و کارهای مهم‌ترمان ذخیره کنیم یا به دنبال شیوه‌های مفیدتری برای ایجاد تغییر بیابیم. مثلا الهام‌بخش بودن را یاد بگیریم، آموزش دادن را یاد بگیریم یا حتی حمایت کردن را. اگر واقعا ایجاد تغییر در فرد یا افرادی برایمان مهم باشد، باید حاضر باشیم یکی از اینها را با کمال میل یاد بگیریم. آیا حاضریم؟ اگر بله، که بسم‌الله، اگر هم که نه، پس دست از تغییر افراد برداشتن هم گزینه‌ی خوبی است.

One thought on “سؤالی که قبل از تغییر دادن افراد باید بپرسیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *