یک تمرین کاربردی برای تقویت مهارت رایتینگ و اسپیکینگ

سطح زبان انگلیسی‌ام حدود متوسط بود که خلا مهارت رایتینگ را در خودم حس کردم. یکبار که از تنبلی‌هایم در تمرین کردن خسته شده بودم به معلم‌مان گفتم که من هر شب با یک سری از کلمات جدید یک متن جدید می‌نویسم و توی تلگرام برایتان می‌فرستم. شما فقط بخوانید تا خودم را هر شب ملزم به نوشتن کنم. او هم قبول کرد. حدود سه هفته، هز شب مرتب می‌نوشتم و برایش ارسال می‌کردم. او هم می‌خواند و گاهی اوقات استیکری می‌فرستاد. دربارهٔ اشکال‌هایم هم سر کلاس با یکی دو جمله بهم تذکر می‌داد و من هم رعایتشان می‌کردم. این نوشتن‌ها، به مرور عبارت‌ها و جمله‌بندی‌هایی را در ذهنم تثبیت می‌کردند.

پاییز سه سال پیش بود که یک شب قبل از شب یلدا تهران زلزله آمد و همه حس‌اش کردند و ترسیدند و ریختند توی کوچه و خیابان. همان شب هم پروژهٔ سه هفته‌ای نوشتن متن‌های انگلیسی من به پایان رسید. تازه دستم داشت توی نوشتن راه می‌افتاد که تمرین کردنم را خیلی بلند پشت گوشم انداختم که حتما افتاده بود روی زمین. ولی توی صحبت‌هایم تاثیر خودش را گذاشته بود و از عبارت‌های جدید و گرامرهای مختلف هنگام صحبت کردن استفاده می‌کردم.

امشب هم دلم برای خودِ سه سال پیشم تنگ شده بود و نگاهی به آن نوشته‌هایم و حال‌وهوایشان انداختم (من در نوشته‌های قدیمی‌ام خودِ قدیمی‌ام را می‌بینم) و هم خواستم یک روشی که خودم برای تمرین مهارت رایتینگ و اسپیکینگ انجام داده‌ام و از آن مطمئن هستم را معرفی کنم.

یکی از آن متن‌ها را هم بدون ویرایش و بازنویسی عینا از تلگرام کپی پیست کردم تا اینجا هم باشد.

Hi my dear teacher.
The writting number “4”

“The hardest work in the world”

Sometimes standing in the unlikely situation and go passed it successfully is the hardest work.
When you ask your reliable freind for consulting,her soloution is such a good idea but s.th deep in your side cant accept it .and now when you’ve went passed it some facts are appeared.
first :it has already proved that the only deserve person to decide is just yourself,undoubtedly.the others just give you consulting on a superficial level based on their own condition.
Finding a person who makes the matter clear with that’s advantages and dis advantages is as great as ever.
And the second:when you get involve in a bad situation,you are more important than your problem because you become delicate and abondon yourself to your problem so it seems too aggrendize to solve .
It really eat you up inside.even it can be more dangerous than the main problem.

Finish🌷🌿🌷🌿🌷🌿

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *