کفشدوزک پرتلاش

این کفشدوزک را دیروز در حیاط‌ خانه‌مان دیدم. به پشت افتاده بود و داشت دست ‌و پا می‌زد. امکان داشت له‌ش کنم یا اصلا نبینم‌اش. ولی خوشبختانه چشم‌هایم او را دید و لحظاتی سرگرم تماشایش شدم. برش گرداندم ولی باز هم میان موزاییک‌های راه راه به پشت بر می‌گشت. چندین…