امروز خود را چگونه گذراندید؟

یک: یک یا دوبار بیان کردن چیزی یا اشاره کردن بهش کافیه. اذان نیست که روزی سه بار تکرارش کنی. اینجوری هم انرژی خودت رو حفظ می‌کنی و هم به آرامش و اعصاب طرف مقابلت رحم می‌کنی. اینو بدون که می‌توانی نظر یا پیشنهاد خوبی داشته باشی ولی کسی نخواد…