زیبایی‌های پرزرق‌وبرق و آزاردهنده

زیبایی‌اش هم آزاردهنده و پرزرق‌وبرق نبود. همین پرزرق‌وبرق نبودنِ زیبایی‌اش بود که موجب شد جو خیلی دیر زیبایی کریستینا را ببیند؛ اما وقتی متوجه شد که کریستینا چه‌قدر زیباست، بیش از پیش تحت تاثیر او قرار گرفت. لحظه‌های کشف آن زیبایی را هرگز فراموش نمی‌کرد. از کتاب «پدرکُشی»، املی نوتومب،…