اشاره‌ها را دریاب

تازگی‌ها یک دوست جدید پیدا کرده‌ام. آن هم از نوع خارجکی‌اش. او یک «کلمه» است و نامش «Hint» است. شما هم می‌خواهید با او آشنا شوید؟ فرهنگ هزاره این معادل‌ها را برایش آورده است: اشاره، کنایه، نشانه، سرنخ، توصیه، تذکر، نکته، به کنایه گفتن، غیرمستقیم گفتن، غیرمستقیم فهماندن، اشاره‌ای کردن.…