اشتباهات بامزه

ویلیام انگلیسی‌ام را درست می‌کند. ملایم و صبور. وقتی کلمه‌ای را نادرست تلفظ می‌کنم، لبخند می‌زند. فکر می‌کند اشتباهاتم بامزه‌اند. و برای اولین‌بار در تمام عمرم می‌توانم اشتباه کنم و ایرادی ندارد. از آن بهتر بامزه هم هست. از کتاب «وزن آب»، سارا کروسان، نشر هوپا اخیراً کتاب‌های نوجوان خیلی…