قلب‌های لرزان و دیده‌های نگران

«دارم قلبی لرزان به رهش دیده شد نگران» به گمانم قلب لرزان و دیده‌ٔ نگران را از همان ابتدا با گِل انسان سرشته‌اند. هر کسی که می‌خواهیم باشیم، به هر جا و هر چه و هر کسی هم که می‌خواهیم برسیم، مقصد نهایی‌مان آرام گرفتن دل است. تلاش می‌کنیم به…

یک راه برای اینکه سبک‌تر و عملگراتر شویم

من آدمی نیستم که بتونم تو ماشین کتاب بخونم. گوش کردن به کتاب صوتی و پادکست توی ماشین هم برام راحت نیست. آهنگ گوش دادن و رفتن به شبکه‌های اجتماعی هم همینطور. اصلاً عادت ندارم بیرون از در خونه گوشی تو دستم بگیرم. پس چرا دیروز که داشتم می‌رفتم بیرون…