یک راه برای اینکه سبک‌تر و عملگراتر شویم

من آدمی نیستم که بتونم تو ماشین کتاب بخونم. گوش کردن به کتاب صوتی و پادکست توی ماشین هم برام راحت نیست. آهنگ گوش دادن و رفتن به شبکه‌های اجتماعی هم همینطور. اصلاً عادت ندارم بیرون از در خونه گوشی تو دستم بگیرم. پس چرا دیروز که داشتم می‌رفتم بیرون…