عقاب قلهٔ قاف

یک: بعد از چندین بار گوش دادن به یک آهنگ بلاخره کمی از آن در ذهنم باقی می‌ماند. دیروز، داشتم به یکی از آهنگ‌های پاپ از یک خواننده جوان و امروزی گوش می‌کردم. یک‌آن متوجه شدم که خواننده می‌گوید: «دوست دارم وقتی لباس می‌پوشم بپرسی کجا؟» البته یک‌چیزی در همین…