جهان بدون روتوش

به کسی که صد‌درصد مثبت از خودش یا یه چیز دیگه تعریف می‌کنه شک می‌کنم. به کسی که صددرصد منفی از خودش یا یه چیز دیگه تعریف می‌کنه هم شک می‌کنم. چون هیچ‌چیز خوب یا بد مطلق نیست؛ ترکیبی از هر دو هست حالا یکی‌شون بیشتر، اون یکی کمتر. یا…