روح‌ها، محدودیت ندارند

خواب خیلی خوبه. نه تنها به‌خاطر استراحت کردن و سرحال شدن، بلکه به‌خاطر امکان‌پذیری‌هایی که در اون وجود داره. چند روز پیش، خواب دیدم کیک پختم، دادم به برادرم که از وسط برشش بزنه تا خامه بریزیم وسطش، اون هم از وسط برشش زده ولی چسبونده به دیوار و ازش…