دست‌ها غلاف!

وقت خواندن مطلبی در لپ‌تاپ، گوش کردن یا فکر کردن از دست راستم به عنوان تکیه‌گاهِ چانه‌ام استفاده می‌کنم (یادش بخیر! استفاده می‌کردم). امروز هم چند باری خواستم همین کار را بکنم ولی منصرف شدم. داشتم هم به چانه‌ام و هم به دستانم توضیح می‌دادم که مدتی باید این دوری…