نوشتن چگونه شبیه دعا کردن است؟

  دیل کارنگی در کتاب «چگونه بر نگرانی و اضطراب پیروز شدم؟» دعا کردن را راه حلی برای رفع نگرانی معرفی کرده است و چگونگی این کار را اینطور توضیح می‌دهد: دعا سه نیاز روانی بسیار اساسی را برآورده می‌کند: 1- دعا به ما کمک می‌کند آنچه را باعث ناراحتی‌مان…